Haemme projektipäällikköä Keski-Suomeen vuosille 2024-2025 

Suomen Nuorisoseurat ry etsii määräaikaiseen työsuhteeseen projektipäällikköä kansallista kehittämisrahoitusta saaneeseen Luovasti liikkuen – Kulttuurihyvinvointia lapsille ja nuorille -hankkeeseen. Hanke toimii Keski-Suomessa. Työpaikka on Jyväskylässä, mutta työtä tehdään koko maakunnan alueella yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Työsuhde on määräaikainen, alkaen 1.1.2024 tai sopimuksen mukaan ja kestäen hankkeen loppuun asti, 31.12.2025 saakka. 

Luovasti liikkuen- Kulttuurihyvinvointia lapsille ja nuorille hankkeessa kehitetään uudenlaista saavutettavaa ja innostavaa toimintaa Keski-Suomessa. Siinä järjestetään lasten ja nuorten toiminnan pilotointia, työpajoja sekä ohjaajakoulutusta. Hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan kehittämistyöhön ja yhteisöllisen liikunnan lisääntymistä vapaa-ajalla.  

Projektipäällikkö vastaa hankkeen toteutuksesta, viestinnästä ja raportoinnista. Hän suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa projektien toimenpiteitä sekä osallistuu projektien sisällölliseen kehittämistyöhön yhdessä alueellisten tiimien sekä muiden hanketoimijoiden kanssa. Hankkeen toimintojen valmistelu ja niistä tiedottaminen sekä hankkeen osallistumismahdollisuuksista viestiminen on myös tärkeä osa toimenkuvaa. Tehtävänä on myös projektisuunnitelman luominen ja sen toteuttaminen suunnitellusti yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä muiden hankkeen toimintoihin liittyvien hankintojen ja toimintoja toteuttavien henkilöiden kartoittaminen ja rekrytointi yhdessä alueen toiminnanjohtajan kanssa.  

Projektipäällikkö organisoi hankkeen tulosten jalkauttamista järjestössä sekä maakunnassa ja toimii pilottien sekä tulosten osalta tiiviissä yhteistyössä myös alueen toiminnanjohtajan kanssa. Tehtäviin kuuluu hankkeen linkittäminen organisaation toimintaan, sisäisen tiedon jakaminen, kokonaisvastuu toteutumisesta, sisällöllinen tuki, ohjaajien sekä muiden hankkeeseen palkattavien henkilöiden esihenkilönä toimiminen, hallinnollisesta työstä vastaaminen, hankkeen toiminnan ja tulosten jalkauttaminen organisaatioon ja ohjausryhmän kokousten järjestäminen.   

Viestintätehtävät kuuluvat toimenkuvaan.  

Projektityöntekijän tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää järjestön toiminnan tuntemusta ja työkokemusta alalta. Odotamme valittavalta kykyä tunnistaa asiakkaan tarpeita, tuntemusta kulttuuritoiminnan kentältä, hyviä yhteistyötaitoja sekä osaamista vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ja tapahtumatuotannon vaatimuksista.  Soveltuva koulutus tehtävään on esimerkiksi kulttuurituottajan (AMK) tai yhteisöpedagogin (AMK) tutkinto. Työotteen toivomme olevan innostava, utelias ja lämminhenkinen. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on suositeltavaa. Lisäksi kokemus hanketyöstä on eduksi.  

Nuorisoseurajärjestön arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus. Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä sitoutumista järjestön arvoihin. Tarjoamme innostavan työn, jossa ihmisläheinen työ kohtaa kehittämisen. Pääset osaksi työyhteisöä, jossa on mahdollista kehittää omaa osaamista hankkeen aikana ja tutustua monipuolisesti kulttuurisen nuorisotyön eri menetelmiin.   

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote.  

Hakeminen: Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV viimeistään sunnuntaina 5.11.2023 sähköpostitse osoitteeseen rekry@nuorisoseurat.fi. Hakemusviestin aiheeksi tulee laittaa projektityöntekijä, Luovasti liikkuen Keski-Suomessa. Haastattelut järjestetään 13.11. Klo 13-16 välillä Teams-alustalla. Haastatteluihin valituille ilmoitamme viikolla 45.   

Viikoittainen työaika hanketyöntekijällä on 36,25 tuntia ja palkka 2800-3000 euroa työkokemuksesta ja koulutuksesta riippuen. Työehtosopimuksena järjestössä noudatetaan Paltan ja Jytyn välistä yleissopimusta.  

Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella puhelimitse pe 27.10. klo 10.30-12 ja ke 1.10. klo 14.30-16 hanke- ja kumppanuuspäällikkö Riina Kylmälahdelta, puh. 040 7721 609. Sähköpostitiedusteluihin emme valitettavasti pysty vastaamaan.  

Suomen Nuorisoseurat on Suomen vanhin nuorisotyötä tekevä järjestöperhe. Yli 600 jäsenseurassa harrastetaan kulttuuria, liikuntaa ja muuta järjestötoimintaa noin 30 000 jäsenen sekä tuhansien muiden harrastajien toimesta. Keskusjärjestössä työskentelee eri puolilla Suomea noin 50 nuoriso- ja kulttuurialan ammattilaista. Järjestön ydinkohderyhmä ovat alle 29-vuotiaat lapset ja nuoret.  

Lisätietoja hankkeesta: 

Luovasti liikkuen Keski-Suomessa hankkeessa kehitetään uudenlaista saavutettavaa ja innostavaa toimintaa Keski-Suomessa. Siinä järjestetään lasten ja nuorten toiminnan pilotointia, työpajoja sekä ohjaajakoulutusta. Hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan kehittämistyöhön ja yhteisöllisen liikunnan lisääntymistä vapaa-ajalla. 

Pilottitoiminnan tavoitteena on:  

  • Alueen yhdistysten tavoitteellisen toiminnan, hyvinvoinnin, vapaaehtoisten sekä työntekijöiden johtamisen, rekrytoinnin, osaamisen tunnistaminen sekä vuorovaikutuksen tuen kehittyminen ja lisääntyminen.  
  • Vahvistaa yhdistysten toimintavalmiutta sekä resilienssiä muuttuvissa alueellisissa yhteiskunnallisissa sekä myös globaaleissa tilanteissa.  
  • Kehittää taidelähtöisiä työpaketteja.  
  • Toiminnan järjestäjien kulttuurihyvinvointiosaamisen lisääminen   

Hanke lisää sekä toimintaa mahdollistavien tahojen ja henkilöiden että ohjaajien monialaisen kulttuurihyvinvoinnin tuntemusta ja osaamista. Koulutusta järjestetään kulttuurihyvinvoinnin keskeisten käsitteiden teemoista, kuten kulttuuriset oikeudet, hyvinvointi, osallisuus ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE). Työpajoissa perehdytään toiminnan toteuttamisen osa-alueisiin eri tavalla mukana olevien tahojen sekä henkilöiden näkökulmasta, kuten taiteen ja luovan toiminnan järjestämisen monet mahdollisuudet sekä toiminnan erityislaatuisuus. Kulttuuristen oikeuksien toteutuminen; hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäminen. Koulutuksissa sekä työpajoissa tutustutaan mm. maakuntaliiton strategiaan sekä hyvinvointia lisäävän toiminnan suosituksiin ja tutkimustuloksiin.  

Merkittävä toiminnan osa-alue on lasten osallisuuden vahvistaminen kulttuuritoiminnassa. Työpajoissa mahdollistetaan lasten osallisuus suunnittelussa yhdessä kulttuurialan ammattilaisten kanssa. Hankkeen tavoitteena on tarkastella, millä tavoin kulttuurihyvinvointi edistää lasten ja nuorten toimintaa mahdollistavien yhdistysten kehittymistä. Yhdistyskentälle tarjotaan työpajapaketteja, joiden kehittämistyö ja sisältö kartoitetaan tutustumalla olemassa olevaan toimintakulttuuriin.